Gå til innhold

Oppdragsgiver
Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets Fond

Sted
Oslo sentrum

Stilling
Konsernregnskapssjef

Stillingstype
Fast

Kontaktperson

Er du vår nye konsernregnskapssjef?

Opplysningsvesenets fond (OVF) ble opprettet i 1821 og forvalter verdier som historisk har vært knyttet til Den norske kirke. Verdiene består av fast eiendom og verdipapirer. I 2018 ble disse verdiene beregnet til 4,4 milliarder. OVFs virksomhet skal drives til markedsmessige betingelser og fondets har som formål å komme Den norske kirke til gode. Fondet og datterselskapene forvalter i dag presteboliger, andre bygninger, festetomter, næringseiendommer, skog, vannkraftrettigheter, landbruksarealer og verdipapirer. Les mer på www.ovf.no

Vi er i ferd med å etablere en felles enhet for levering av regnskapstjenester til Opplysningsvesenets Fond (OVF) og datterselskapet Clemens Eiendom, og søker i den forbindelse etter en faglig sterk og operativ konsernregnskapssjef som vil lede denne regnskapsfunksjonen. Som konsernregnskapssjef vil du ha personalansvar for 2-3 ansatte i tillegg til det faglige ansvaret for avdelingen. Du vil få ansvar for å sikre at regnskapene i konsernet er i tråd med interne og eksterne lover, regler og retningslinjer, samt at du får det overordnede ansvaret for å sikre at OVF har god økonomistyring basert på korrekte regnskap for både konsernet og enhetene, samt god intern og ekstern rapportering. Som leder for denne funksjonen vil du være ansvarlig for at regnskapsfunksjonen leverer tjenester av høy kvalitet og har et sterkt kundefokus. Stillingen har således en sentral rolle i videreutvikling og effektivisering av prosesser og rutiner. Stillingen rapporterer til konsernets CFO.Arbeidsoppgaver:

 • lede avdeling Felles Regnskapsfunksjon og ha personalansvar for avdelingen
 • ansvar for å etablere prosesser og rutiner for å levere regnskapsførertjenester iht. avtale til OVF og Clemens Eiendom
 • kvalitetssikring av regnskap og regnskapsdokumentasjon for alle enheter
 • ansvar for å gjennomføre regnskapsavslutningen for enhetene i OVF konsern (OVF, FOVF) samt å bistå i regnskapsavslutningen for Clemens Eiendom i samarbeid med lokal regnskapssjef
 • ansvar for konsolideringen av konsernregnskapet for OVF konsern i Cognos Controller
 • utarbeide plan og være ansvarlig for å gjennomføre kvartalsregnskap og årsoppgjør for felles regnskapsfunksjon og for lokale enheter. 
 • ansvar for å utarbeide regnskapet til OVF inkludert årsregnskap med noter 
 • ansvar for revisjonsprosessen med Riksrevisjonen som reviderer OVF og FOVF
 • være proaktiv og legge til rette for kontinuerlig forbedring og videreutvikling av regnskapsfunksjonen
 • systemeier for Xledger. Dette innebærer å være bestiller og premissgiver for bruken av Xledger og øverste ansvarlig for beslutninger vedrørende masterdata, oppsett og endringer i systemet.
 • systemeier og superbruker i Cognos Controller


Kvalifikasjoner
 • relevant utdannelse på høyskolenivå innen regnskap, økonomi, revisjon e.l.
 • minimum 5 års relevant erfaring, gjerne fra revisjon kombinert med erfaring fra operativ virksomhet
 • noe ledererfaring
 • solid regnskapsfaglig kompetanse
 • erfaring med konsolidering og NGAAP
 • erfaring med tjenesteleveranse fra shared service center/tjenestesenter eller andre tilsvarende sentraliserte funksjoner er en fordel
 • erfaring med eiendomsforvaltning og utvikling er en fordel
 • kjennskap til og erfaring med bruk av Xledger og/eller Cognos Controller er fordelaktig
 • generelt gode systemkunnskaper, solide ferdigheter i Excel og interesse for teknologi
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper
For å lykkes og trives i rollen må du være analytisk, proaktiv og ha en meget høy gjennomføringsevne og høy integritet. Du må evne å løfte blikket samtidig som du har kontroll på detaljene, og du har en grunnleggende positiv og løsningsorientert innstilling. Videre er du ansvarsbevisst og forstår viktigheten av kvalitet i leveransene samtidig som du trives med endringer. Sterke samarbeids- og kommunikasjons- og lederegenskaper vektlegges, men også evnen til å jobbe selvstendig.


Det tilbys
En sentral rolle i en trygg og solid virksomhet som har mange spennende pågående og planlagte initiativer der miljøet best beskrives som profesjonelt og uformelt. Dette er en god mulighet for deg som ønsker å utgjøre en forskjell. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, sentral beliggenhet og konkurransedyktige betingelser. Stillingen har stillingskode 1056.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Mona Gabrielsen på mobil 917 46 917 eller på mona.gabrielsen@financepeople.no. 

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende. Flere stillinger

Økonomiansvarlig

Stor-Oslo Eiendom AS — Sted: Barcode

Senior regnskapscontroller

Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets Fond — Sted: Oslo Sentrum

Investment Manager

Fred. Olsen & Co. — Sted: Oslo

Regnskapsmedarbeider

For kunde — Sted: Oslo

Fagansvarlig konsernregnskap & IFRS

Elkem ASA — Sted: Skøyen

Konserncontroller

H. Aschehoug — Sted: Oslo sentrum

Controller

For kunde — Sted: Oslo

Økonomisjef

Nhst Media Group AS — Sted: Oslo sentrum

Senior Business Analyst

Aker BioMarine AS — Sted: Lysaker

Regnskapsansvarlig

Bakkegruppen AS — Sted: Aurskog/Oslo Sentrum

Group M&A Manager

Recover Nordic AS — Sted: Haugenstua

Konsernregnskapssjef

Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets Fond — Sted: Oslo sentrum

Regnskapskonsulent

Lakers Holding AB — Sted: Storo

Investment Professionals

FinancePeople AS — Sted: Oslo

Senior Accountant

PRA Group Europe AS — Sted: Barcode

Økonomisjef

Petxl Group AS — Sted: Skillebekk

Tax Controller

Finance People for client — Sted: Oslo

Business Manager

NRP Procurator AS — Sted: Oslo sentrum

Analyst

Promenaden Management AS — Sted: Oslo sentrum

Revisor

FinancePeople AS — Sted: Oslo