Vår ambisjon er til enhver tid å finne den riktige økonomen for våre oppdragsgivere.

FinancePeople er spesialister på rekruttering, management for hire og innleie innenfor økonomi, regnskap og finans.

Vår rekrutteringsprosess skiller seg ut ved at det er en økonom som utfører alle prosessene.

Alle våre ansatte har direkte erfaring fra fagområdene økonomi, regnskap og finans og har et bredt nettverk innen den type stilling vi rekrutterer til. Vi tror at vår tilnærming skaper en bedre opplevelse for kunden og gir det beste resultatet.

Vår rekrutteringsprosess skiller seg ut ved at det er en økonom som utfører alle prosessene.

Vi er spesialister på rekruttering innen:

ØkonomiRegnskapFinans

Den riktige økonomen

Vårt konsept er at vi skal finne den riktige økonomen for deg. Hos noen kunder vil egenskapene bety mer enn evnene. Andre vil vektlegge fagnivået mer enn egenskapene. Vår kompetanse ligger i å kartlegge hva som er riktig for deg og din bedrift og være en aktiv sparringspartner gjennom hele prosessen. På den måten finner vi den riktige økonomen for deg.

FinancePeoples konsept er at vi skal finne den riktige økonomen for deg. Hos noen kunder vil egenskapene bety mer enn evnene.

Rekrutteringsprosessen

Vårt mål er at oppdragsgiver skal bli best mulig kjent med kandidatene gjennom prosessen, slik at de får det beste vurderingsgrunnlaget til å ta den riktige beslutningen. Du som kunde skal oppleve at:

  • Kartleggingsarbeidet gjøres av rådgivere med god forståelse av faget
  • Rådgivernes brede kontaktflate innen økonomi, regnskap og finans sørger for god tilgang på kandidater
  • Vår prosess er preget av målrettet jobbing hvor du som kunde får god informasjon om prosessen og status underveis
  • Du som kunde vil ha god innsikt i kandidatens profil når vedkommende starter i jobben
  • Ditt valg av FinancePeople har vært med på å redusere risikoen for en feilrekruttering

Nøkkeltall

219Rekruttert
113Konsulentoppdrag
180Rekruttert
75Konsulentoppdrag
328Rekruttert
88Konsulentoppdrag
321Rekruttert
79Konsulentoppdrag
300Rekruttert
93Konsulentoppdrag

Ta kontakt med Henriette Kjærås Aaberg for en uforpliktende samtale

Henriette Kjærås Aaberg

Leder rekruttering / Partner

+47 976 15 226

LinkedIn profil
Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople