Retningslinjer og redegjørelser

Les vår likestillingsredegjørelse for 2023 her.

Les vår likestillingsredegjørelse for 2022 her.

Les våre etiske retningslinjer her.

Les vår redegjørelse for åpenhetsloven 2022 her.