Gå til innhold

Oppdragsgiver
Katalysator AS

Sted
Solli

Stilling
CFO

Stillingstype
Fast

Kontaktperson

CFO

Katalysator AS er et familieeid investeringsselskap eid av familiene Schage Førde og Møller gjennom deres familiekontor Aars. I tillegg til finansielle målsettinger knyttet til avkastning, utbytte og langsiktig diversifisering av familiens eiendeler så skal Katalysator kunne utvikle nye, potensielle hovedvirksomheter i Aars samt gi eierne en arena for å være aktive eiere og muligheten til å være en pådriver for å skape trygge og lønnsomme arbeidsplasser. Det er også en klar målsetting at Katalysator skal investere i bærekraftige virksomheter som støtter en positiv samfunnsutvikling.Ved årsslutt 2019 består porteføljen av 8 aktive investeringer med en estimert porteføljeverdi på nærmere NOK 2 mrd. I tillegg har eierne besluttet å tilføre ytterligere NOK 1 milliard i egenkapital til Katalysator for nye investeringer fremover. Samlet sysselsetter porteføljeselskapene i dag over 4,000 ansatte og omsetter årlig for mer enn NOK 5.6 mrd. Katalysator har siden etablering i 2004 investert i en rekke bransjer, men i dag er de største investeringene innen elektro-/automasjonstjenester (OneCo), IT-tjenester (InfoCare) og elektromateriell (Micro Matic).

Katalysator søker nå etter en faglig sterk og ansvarsfull CFO som vil ha det overordnede ansvaret for regnskap, økonomi og likviditet i selskapet. Vedkommende vil også delta aktivt i investeringsbeslutninger og ved gjennomføring av transaksjoner samt kunne bistå investeringsteamet med oppfølging av porteføljeselskapene ved behov. I stillingen vil du samarbeide tett med og være en viktig sparringspartner for CEO som du også vil rapportere til.

Møllerfamilien bygger sin virksomhet på høye standarder når det gjelder etikk og verdier, og det forutsettes at vår fremtidige CFO har rett verdigrunnlag og holdninger i tråd med selskapet og eierfamiliens verdigrunnlag.

Arbeidsoppgaver:

 • overordnet ansvar for regnskap og periodisk rapportering til Aars og eksternt til myndigheter
 • følge opp ekstern regnskapsfører, revisor, rådgivere (verdsettelsesprosessen) og bank
 • bistå i skatteplanlegging sammen med Aars
 • sammenfatte data til kvartalsrapporter og porteføljerapportering til investeringskomité
 • støtte investeringsdirektørene ved gjennomføring av transaksjoner
 • bistå investeringsteamet med finansielle analyser og bistand til utvikling av nye investeringsmuligheter
 • bidra i prosjektgrupper når det gjelder samarbeid på tvers mellom Aars selskaper
 • bistå CEO i diverse ad hoc oppgaver og prosjekter knyttet til rapportering og oppfølging mot eierfamiliene
 • fungere som sekretær i styre- og investeringskomité

Profil – ønskede kvalifikasjoner
 • økonomisk utdannelse på masternivå
 • generelt god regnskapsforståelse
 • sterk i finansteori og erfaring fra gjennomføring av transaksjoner og støtte
 • operasjonell driftserfaring fra selskaper vil være en klar fordel
 • erfaring fra tilsvarende/tilgrensede roller fra andre investeringsmiljøer er sterkt ønskelig (eksempelvis investeringsbank, private equity eller tilsvarende investeringsmiljøer)
 • særdeles gode Excelkunnskaper og god i Powerpoint

Profil – personlige egenskaper
Vi søker etter deg som er analytisk, strukturert og har god forretningsmessig forståelse.  Den rette kandidaten må ha både evnen og viljen til å jobbe med et bredt spekter av oppgaver. Du må trives med det operasjonelle, samtidig som du må ha evnen til å løfte blikket. Videre er du selvgående og løsningsorientert med en positiv holdning.

Vi tilbyr
Katalysator tilbyr en spennende stilling i et kompetent, profesjonelt og dedikert investeringsmiljø med godt forankrede kjerneverdier med utgangspunkt i eierfamiliens grunnverdier. Stillingen vil by på utfordrende og interessante arbeidsoppgaver for den rette kandidaten. Attraktive lokaler, fasiliteter og konkurransedyktige betingelser.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople, på mob 976 15 226 eller henriette.aaberg@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende. Flere stillinger

Senior Business Controller

Selvaag Bolig ASA — Sted: Ullern

Regnskapsmedarbeider

NRP Procurator AS — Sted: Oslo sentrum

Business Controller

Den Norske Revisorforening — Sted: Solli plass

Head of Controlling

FinancePeople AS — Sted: Oslo

Business Analyst

Feiring AS — Sted: Lørenskog

Business Controller

Trafikkdirigering AS — Sted: Gardermoen

Senior innkjøpsrådgiver

Aleris Helse AS — Sted: Frogner, Oslo

Økonomiansvarlig/Controller

Løvenskiold Eiendom AS — Sted: Oslo

Regnskapsmedarbeider

Oht Management AS — Sted: Oslo sentrum

Business Analyst

Posten Norge AS — Sted: Oslo

Director of Group Accounting

Navamedic ASA — Sted: Solli

Porteføljeforvalter

Ferd AS — Sted: Lysaker

Business Controller

Sector Alarm Holding AS — Sted: Nydalen

Økonomisjef

Assemblin AS — Sted: Oslo, Brobekk

Business Controller - Retail & E-com

Voice Norge AS — Sted: Sagene

Business Controller - Brands & Sourcing

Voice Norge AS — Sted: Sagene

CFO

Katalysator AS — Sted: Solli

Business Controller

First Mover Group AS — Sted: Lysaker

Group Financial Controller

Norsk Gjenvinning Norge AS — Sted: Lysaker

Senior Financial Controller

Elop AS — Sted: Oslo, Vika

Controller

FinancePeople AS — Sted: Oslo

Regnskapskonsulent

Visolit AS — Sted: Oslo

Økonomisjef

Recover Nordic AS — Sted: Oslo, Haugenstua

Business Analyst

Vow ASA — Sted: Lysaker

Business Manager

NRP Procurator AS — Sted: Oslo sentrum

CFO

Mentis Cura AS — Sted: Blindern

Business Controller

PRA Group Europe AS — Sted: Barcode

Økonomisjef

Kredinor SA — Sted: Oslo sentrum

Internal Auditor

If — Sted: Vækerø

Analyst

Promenaden Management AS — Sted: Oslo sentrum

Revisor

FinancePeople AS — Sted: Oslo