Gå til innhold

Vi tilbyr konsulenter på alle nivåer innenfor økonomi, regnskap og finans.

FinancePeople tilbyr innleie av konsulenter på alle nivåer innenfor økonomi, regnskap og finans. Behovet for å leie inn konsulenter vil typisk kunne melde seg i følgende situasjoner;

  • Prosjekter
  • Medarbeidere som går ut i permisjon
  • Utfordrende/usikre økonomiske tider

Periodene vil typisk variere fra 3 - 12 måneder. 

Kundene legger ofte vekt på:

  • Rask levering
  • Fleksibel løsning
  • Behov for ekstern kompetanse
  • Usikkerhet rundt hvorvidt behovet blir permanent

Kvalitetssikring

Vi foretar en grundig vurdering av alle økonomer som vi tilbyr til innleie i midlertidige stillinger. Imidlertid vil vi ofte avtale å velge en kandidat som har litt tyngre kompetanse enn hva som er påkrevd ved faste stillinger. Dette vil gjøre kandidaten selvgående på et tidlig tidspunkt, noe som vil være positivt i forhold til den interne ressursbruken fra oppdragsgivers side.  

I innleieperioden har FinancePeople det fulle arbeidsgiveransvaret med utbetaling av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, forsikring, tjenestepensjon m.m. Som kunde betaler du kun for utført arbeid. På ledende stillinger kan vi tilby et fast honorar per måned. 

Ta kontakt med Ottar Grindheim for en uforpliktende samtale.