Gå til innhold

FinancePeople bruker ulike testverktøy i arbeidet med å finne den riktige økonomen for deg. 

"For alle stillinger finnes det nøkkelkompetanser som er kritiske. Evne til samhandling, kommunikasjon, arbeidsstil og hvordan man tilnærmer seg utfordringer har vist seg å være viktigere enn erfaring og utdanningsbakgrunn for å lykkes i arbeidslivet".

— Cut-e 

Det Norske veritas (DNV) - sertifiserte verktøy

Vår bransje tilbyr ulike testverktøy. DNV har tatt ansvaret for å kvalitetsikre de ulike systemene, og vi har valgt å bruke en verdensledende aktør og markedsleder i Norge innenfor testverktøy; CUT-E. 

De mest benyttede testene er: 

Shapes Executive

Denne testen er spesielt utviklet med tanke på seleksjon og utvikling av toppledere med lang fartstid. Testen fokuserer i større grad enn de andre testene på adferd i melllommenneskelige relasjoner. 

Shapes

Denne testen måler kandidatens kompetanse til å tilnærme seg:

  • andre mennesker (interaksjon)
  • arbeidsoppgaver (operasjonell)
  • problemstillinger (intellektuell)
  • "indre krefter" (emosjonell)

Profilen her er avgjørende i forhold til hvilke oppgaver kandidaten vil egne seg best til.

Views - måler personlige verdier og motivasjonsfaktorer

Personlige verdier, holdninger og interesser er viktige faktorer for en persons langsiktige karrierepotensiale og arbeidskapasitet. Views kartlegger verdier, motivasjonsfaktorer og interesser.

Evnetester

Forskning gjennom mange år har vist at evnetester er nyttige når man ønsker å predikere fremtidig jobbsuksess. Imidlertid er det slik at det ikke er alle stillinger hvor evner er det viktigste seleksjonskriteriet. Imidlertid er det viktig å bruke evnetester der hvor evner er av vesentlig betydning. Hos økonomer  med begrenset jobberfaring er evnetest en effektiv måte å skille ut de beste på. 

Våre rådgivere er sertifisert for bruk av de ulike testverktøyene.