Refnr
r50797

Oppdragsgiver
Elkem AS

Sted
Oslo

Stillingstype
Fast stilling

Kontaktperson
Anne Hilde Nilsen
Mob.97 58 94 90

Business Controller til Elkem Group

Elkem er en av verdens ledende produsenter av silisiumrelaterte avanserte materialer og metaller. Selskapet leverer produkter i hele verdikjeden fra kvarts, silisium, silikon og nedstrøms silikonspesialiteter, til spesialprodukter innen støperilegeringer, karbonmaterialer og microsilica. Elkem har et stort antall verk verden over, i tillegg til salgskontorer i mer enn 50 land. Elkem har omtrent 6200 ansatte og hovedkontoret er i Oslo. Elkem-gruppen inkluderer også Elkem Solar og REC Solar, og eies av China National Bluestar. Mer informasjon om Elkem finner du på www.elkem.com.

Som Business Controller vil du inneha det fulle controlleransvaret for Sales & Logistics samt ha controlleroppgaver innen Corporate Business Support. Elkem har et utstrakt salgs- og logistikknettverk globalt. Salgskontorene er lokalisert i de strategisk viktigste markedene for Elkem sine produkter, hovedsakelig i Europa og Asia. Controlleren vil jobbe tett med Elkem sine salgs- og logistikkenheter ved å supportere ledere og koordinere finansielle oppgaver. Stillingen vil innebære reising. Controlleren vil i tillegg utføre rapportering, analyse og støtte for Elkem sine forretningsenheter og være en del av Corporate Business Support avdelingen i Elkem Group ved hovedkontoret i Oslo. Business Controller rapporterer til Head of Corporate Business Support.

Arbeidsoppgaver

 • månedsrapportering og oppfølging av finansielle mål, herunder oppfølging av KPIèr
 • fasilitere strategi-, budsjett- og prognoseprosesser og herunder være en støttespiller for Group Controller
 • sørge for en optimal og standardisert rapporteringsflyt fra enhet til konsern
 • være en ressursperson innen finans/økonomi for linjeledelsen
 • utføre diverse analyser og business case, herunder verdianalyse og M&A
 • initiere og implementere forbedringsprosjekter

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdanning, fortrinnsvis på Master-nivå, med solide akademiske resultat
 • 2-3 års relevant arbeidserfaring, gjerne fra controllerrolle og/eller konsulentselskap
 • god regnskapsforståelse
 • IT- og systeminteressert, herunder sterk i Excel og Powerpoint
 • flytende i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • interesse for å jobbe i industrien

Personlige egenskaper

 • ambisiøs og proaktiv som type
 • evne til å jobbe selvstendig, strukturert og på tvers av kulturer
 • fleksibel og med sterk gjennomføringsevne
 • samarbeidsvillig og teamorientert

Vi tilbyr

 • en spennende stilling med mulighet for faglig utvikling i et internasjonalt industrikonsern
 • hyggelig og kompetent fagmiljø
 • konkurransedyktige betingelser og moderne lokaler på Skøyen i Oslo