Vi søker leder for Ferds nye impact-satsing

Ferd er et familieeid norsk investeringsselskap med en visjon om å «skape varige verdier og sette tydelige spor». Konsernet satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer og eies av Johan H. Andresen med familie. Ferd omfatter fem forretningsområder og bredden i vår virksomhet inneholder aktivt eierskap og selskapsutvikling, børsnoterte aksjer, eiendomsutvikling, eksterne forvaltere og sosialt entreprenørskap.

Som en del av konsernets arbeid med bærekraft skal Ferd etablere en ny satsing på impact investeringer. Dette omfatter investeringer i selskaper som har et solid kommersielt potensial basert på produkter og tjenester med tydelige bidrag til oppnåelse av FNs bærekraftmål. Vi vil ha særlig fokus på selskaper med nye teknologiske løsninger eller forretningsmodeller rettet mot klima og miljø, og vil i hovedsak ønske å investere sammen med andre, enten gjennom fond eller andre former for partnerskap både i Norge og utlandet. Vi har så langt pekt ut eiendomsrelatert teknologi, fornybar energi og akvakultur som interessante områder, hvor konsernet allerede har en forankring gjennom investeringer og kompetanse.

 

Utover verdiskaping i selve investeringene, er det også et mål at dette initiativet skal utgjøre en drivkraft i Ferds helhetlige arbeid med bærekraft og være en verdifull ressurs for resten av konsernet. Det skal også utfylle virksomheten til Ferd Sosiale Entreprenører i konsernets samlede satsing på impact-området.

 

Vi søker nå den personen som skal etablere og utvikle denne satsingen, og som får resultatansvar for investeringene. Hovedoppgavene vil være:

  • identifisere og følge opp fond og strategiske partnerskap som investerer i denne type selskaper innenfor bransjer vi velger å satse på
  • legge til rette for et langsiktig og gradvis mer aktivt eierskap i de selskapene som passer Ferds strategi
  • identifisere gjensidige muligheter mellom disse selskapene og Ferds øvrige virksomhet og porteføljeselskaper når det gjelder samarbeid og kompetansedeling
  • representere Ferd og utvikle nettverk i relevante miljøer og på aktuelle arenaer både i Norden og internasjonalt
  • bygge systemverdi for impact investing virksomheten, med strategiutvikling, investeringsprosess, oppfølging og rapportering som viktige områder

 

Personlige egenskaper

Den rette kandidaten har en solid kommersiell forankring. Du ser viktigheten av bærekraftige produkter og tjenester i et samfunnsperspektiv og de kommersielle mulighetene bærekraftmålene skaper. Av de som kjenner deg, beskrives du som god til å kommunisere, bygge relasjoner og spille på lag. Du har «drive» og trives med utadrettet virksomhet.

I tillegg må du være en person som deler Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor, samt at du må kunne identifisere deg med våre verdier som er troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet.

 

Kvalifikasjoner

  • høyere utdannelse med sterke akademiske resultater
  • minimum 10 års erfaring innenfor relevante miljøer i Norge eller utlandet
  • ønskelig med erfaring fra tidligfaseselskaper som kan være relevant for denne type investeringer
  • dokumenterte resultater innenfor investeringsmiljø, forretningsutvikling, management consulting eller kommersielle roller med resultatansvar
  • meget gode skriftlige og muntlige kunnskaper i engelsk og norsk er en forutsetning

 

Vi kan tilby

Vi kan tilby en meget spennende stilling i et av Nordens ledende familieeide investeringsselskaper hvor du vil jobbe sammen med dyktige kollegaer i et dynamisk og kompetent investeringsmiljø. Stillingen, som rapporterer til CIO i Ferd, vil i stor grad utvikles av personen som ansettes og i takt med Ferds ambisjoner for impact investeringer. Den rette kandidaten må trives med dette.

Konkurransedyktige betingelser.

Vår rådgiver, André Herlofsen i FinancePeople, vil gi deg en god innføring i stillingen. Han kan kontaktes på +47 934 80 266/ [email protected]. Alle forespørsler behandles konfidensielt, også for oppdragsgiver hvis ønskelig. Søknadsfrist snarest.

Om stillingen

Refnr
79030

Oppdragsgiver
Ferd

Sted
Oslo

Stilling
Leder impact-satsing

Stillingstype
Fast

Antall
1

Kontaktpersoner

Bilde av André Herlofsen
André Herlofsen
[email protected] +47 934 80 266
Stilling
Se alle ledige stillinger