Gå til innhold

Våre rådgivere er økonomer og de vil gjennomføre en kartlegging sammen med deg som kunde.

FinancePeople jobber for at kunden skal få den beste økonomen.

Kartlegging av oppdraget

Våre rådgivere er økonomer og de vil gjennomføre en kartlegging sammen med deg som kunde, som legger grunnlaget for å finne den beste økonomen. Vi ønsker å være en sparringspartner og å utfordre kunden for å kunne bidra til at kartleggingen blir gjort best mulig. Rekruttering er vår hverdag og kun gjennom å være en aktiv rådgiver kan vi oppnå de beste resultatene.  

Søk etter kandidater

Vi skiller oss ut fra våre konkurrenter ved at vi ikke skiller mellom search & selection. Vi lover leveranse. Sammen med kunden finner vi ut hvordan søket skal foretas. Vi setter store krav til kvaliteten i vårt kontaktnett og våre databaser, da dette er helt avgjørende for å finne den beste økonomen. Vår erfaring og brede kontaktflate gjør søket etter kandidater mer effektivt enn hvis det foretas av en generalist. 

Vurdering av kandidater

Våre økonomer vurderer selv kandidatene, og gjennom å ha vært involvert i hele prosessen, og ikke overlatt arbeidet til mindre erfarne rådgivere, får vi et bedre utgangspunkt til å vurdere kandidaten. Vurdering av fagkompetanse i kombinasjon med intervjuer og testing av egenskaper, evner og øvrige rammebetingelser bidrar til å reduserer risikoen for feilansettelser. 

Presentasjon av kandidater

Våre oppdragsgivere er selskapene som engasjerer oss. Vi har derfor fokus på at kunden skal få en best mulig innsikt i profilen til kandidaten slik at utgangspunktet for å følge opp den valgte kandidat skal være best mulig etter tiltredelse. Vi deltar alltid i møtene med kandidatene, og foretar en grundig referansesjekk av den valgte kandidaten. 

Oppfølging

Vår oppfølging består både av kandidatens opplevelse av jobben såvel som kundens vurdering av vår leveranse. For å oppnå suksess, må begge parter være fornøyde. FinancePeople ønsker å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder for å få muligheten til å bidra til fremtidige behov. For å lykkes med dette er vi avhengig av å følge opp alle parter som er involvert i prosessen.