Refnr
r50703

Oppdragsgiver
Pareto Bank ASA

Sted
Oslo

Stillingstype
Fast stilling

Kontaktperson
Andrè Herlofsen
Mob.93 48 02 66

Financial Controller med IR-Ansvar

Pareto Bank er i vekst og for å nå våre vekstmål søker vi to nye medarbeidere. Som en av disse vil du i stor grad bidra til bankens suksess de neste årene.

Pareto Bank startet sin virksomhet i 2008. Banken har i dag 35 ansatte og en forvaltningskapital på rundt 13 milliarder. Vi har en sterk markedsposisjon innenfor finansiering av eiendomsutviklingsprosjekter på Østlandet. Samtidig viderefører vi vår tilstedeværelse i shipping- og offshoremarkedet, samt bygger opp vår satsning innen selskapsfinansiering.

Resultatet for 2016 ble på 328 millioner kroner før skatt og er bankens beste årsresultat noensinne. I 2016 tok vi et stort steg videre med notering på Oslo Børs hovedliste og egenkapitalinnhenting. Gjennom kapitaltilførsel og god lønnsomhet har Pareto Bank en solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi ønsker nå å styrke vår posisjon innen eiendomsutvikling ytterligere, samt vår kompetanse og kapasitet innen det nyetablerte området økonomi og finans.


Vi søker nå etter en person som kan styrke vår kapasitet og kompetanse innen regnskap. Samtidig samler vi ansvaret for bankens IR-aktiviteter i en nyopprettet rolle som IR-ansvarlig.

Arbeidsoppgaver

 • løpende regnskapsoppgaver og kontroll
 • utvikling og utarbeidelse av ulike regnskaps- og nøkkeltallsanalyser
 • utarbeidelse av delårsrapport og investorpresentasjon
 • utarbeidelse og utvikling av ICAAP/SREP
 • løpende oppdatering på regelverk innen bank, regnskap, børs og corporate governance
 • kontakt med revisor og tilsynsmyndigheter
 • ansvar for bankens IR-aktiviteter, kontaktperson for Oslo Børs og ulike markedsaktører

Ønskede kvalifikasjoner

 • høy kunnskap om IFRS, bankregnskap, bankregelverk og bankrapportering
 • dyktig på Excel og gjerne kjennskap til Evrys banksystemer
 • kjennskap til børsregleverk og interesse for aksjemarkedet og IR
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både engelsk og norsk
 • siviløkonom eller lignende med minimum 5 års erfaring fra bank/finans/revisjon

Personlige egenskaper

 • du trives med å jobbe i et lite team med varierte og operative oppgaver
 • du arbeider selvstendig og er grundig
 • du er utadvendt og liker å ha kontakt med tilsynsmyndigheter, revisor og markedsaktører

Vi tilbyr

Deltagelse i et dynamisk og kompetent team bestående av fem personer, varierte arbeidsoppgaver og en spennende kontaktflate.


Ønsker du mer informasjon om stillingen, kontakt André Herlofsen i FinancePeople på 934 80 266 eller andre@financepeople.no. Alle forespørsler behandles konfidensielt i innledende fase også for oppdragsgiver hvis ønskelig. Søknadsfrist snarest.